Over mij

Thomas Claassen schrijft sinds begin 2020 voor oost-online.nl verhalen over de mens en zijn boekenkast. Voor oost-online.nl zijn dat voornamelijk Amsterdammers uit het oostelijke deel van de stad. Op deze website staan de verhalen van deze Amsterdammers, maar ook van mensen buiten Amsterdam.

‘Alleen het boek hoedt en bewaart het menselijke denken en geeft dit van eeuw tot eeuw, van geslacht tot geslacht door. Het draagt de gedachten, als waren deze pas geboren, door alle tijden heen in zijn oorspronkelijke zuiverheid en met al zijn rijk geschakeerde nuances. Het door mensenhanden geschapen boek is net zo’n soort eeuwigheid geworden als de ruimte en de tijd. De sterfelijke mens heeft aldus een onsterfelijke waarde geschapen. Maar in het tumult van ons bestaan vergeten wij dit steeds.’ (uit: Konstantin Paustovskij, Begin van een onbekend tijdperk).

(Visited 621 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close